Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Konfirmander

Her kan du læse om, hvad konfirmandforberedelsen går ud på. Du kan også se datoerne for de kommende konfirmationer.

Konfirmation

Smukke konfirmander - lige før de skal fra sognelokalerne over i kirken

Datoer og indbydelse vedr. konfirmation i Silkeborg kirke 2021

St. Bededag fredag d. 30. april 2021:
Langsøskolen v/ sognepræst Susanne Kolby Rahbek

Lørdag d. 1. maj 2021:
Inklusionsklassen ved Langsøskolen v/ Anette Kortegaard

Søndag 2. maj 2021:
Kornmod Realskole og Friskolen i Voel - Klippen v/ Per Rasmussen

Brev til konfirmandforældre

Konfirmandtilmelding og samtykke (kan sendes via sikker mail)

Datoer vedr. konfirmation i Silkeborg Kirke 2020

På grund af situationen med corona har vi i Silkeborg kirke, ligesom de øvrige kirker måtte flytte konfirmationerne.

De nye tidspunkter for de, der skal konfirmeres i Silkeborg kirke, bliver:
- Lørdag d. 29. august kl. 9.30 Kornmod C+D v. Susanne Kolby Rahbek
- Lørdag d. 29. august kl. 11.30 Langsøskolen inklusionsklassen v. Anette Kortegaard (61676682)
- Søndag d. 30. august kl. 10 Langsøskolen Talentklassen + nogle fra 7.klasse v. Per Rasmussen (20768717)

Er der spørgsmål i forbindelse med flytningen af konfirmationen, skal alle henvendelser rettes til præsterne.

Venlig hilsen Præsterne ved Silkeborg kirke

 

Hvilke skoler indbydes af Silkeborg Kirke?

Silkeborg Kirke inviterer 6. klasse elever fra Langsøskolen, Friskolen i Voel - Klippen og Kornmod Realskoles 6c og d.

Hvis jeg ikke går på ovennævnte skoler, men gerne vil konfirmeres i Silkeborg Kirke?

Forældre med bopæl i Silkeborg, som har børn, der går på andre skoler eller i andre klasser end ovennævnte, skal selv henvende sig på kirkekontoret for at få deres barn tilmeldt konfirmandundervisning i Silkeborg Sogn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

At gå til præst og blive konfirmeret

Når man er 13-14 år begynder de fleste at mærke, at de så småt er ved at blive voksne. Der sker en masse forandringer, både udvendig og indvendig, og måske begynder man at stille en masse spørgsmål til sig selv og andre om, hvad man vil med sit liv, hvad meningen med det hele er, og hvilke valg, man skal foretage....

-          Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra?
-          Hvad vil jeg bruge mit liv til?
-          Hvem kan hjælpe mig med at vælge rigtigt?
-          Hvad er rigtigt, hvad er forkert?
-          Hvordan får man et godt liv, hvordan bliver jeg lykkelig?
-          Hvad skal jeg tro på, hvad kan jeg tro på?
-          Hvad er livet, hvad er døden?

Når man vælger at gå til konfirmationsforberedelse i 7. klasse kommer man til at beskæftige sig med spørgsmål som disse. Hver uge mødes man med holdet og sin præst og snakker med udgangspunkt i Bibelen og kristendommen, om de svære emner som liv, død, svigt, tillid, venskab, kærlighed, tro og tvivl. Vi har ikke svar på alle spørgsmål, men i kristendommen, i historien om Jesus fra Nazaret, findes mange mulige svar, og måske et ståsted, man kan følge og gribe fat i, hvis alt andet vakler, nu hvor man skal til at finde sin egen vej.

At blive konfirmeret er at få bekræftet, at Gud vil "være med os alle dage, indtil verdens ende." Sådan lød Kristi ord også ved døbefonten den dag, man ofte som lille, blev døbt. Som konfirmand siger man selv ja til, at Gud må tage del i ansvaret for mit liv. Mest af alt er konfirmationen dog en bekræftelse fra Guds side. Gud siger ja til at ville lade sin velsignelse følge, støtte og lyse op på vejen ud i voksenlivet og i resten af livet.

Hvis du har spørgsmål angående konfirmationen, er du velkommen til at kontakte én af kirkens præster.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Højmesse

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Rytmisk gudstjeneste

16:00 — v/ Per Rasmussen

Læs mere

Studiekreds

17:00 — v/ forfatter og præst Lene Højholt

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken