Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Kirkecafé

Velkommen i Silkeborg Kirkes Kirkecafé! Cirka hver anden torsdag byder vi velkommen til enhver, der har lyst til at være med i et fællesskab, hvor der udover foredrag, hver gang er tid til fællessang og kaffebord med mulighed for gode samtaler.

Sognelokaler med skyggekors

Kirkecafeen er ikke en "lukket klub" med medlemskab, men et åbent fælleskab for alle! Dørene åbnes kl. 13.00 og selve mødet varer fra kl. 13.30 til kl. ca. 15.15 med indlagt kaffepause undervejs. Prisen for foredrag og kaffe er 25 kr. Kirkecafeen holder til i Silkeborg Sogns Sognelokaler Torvet 10E - 8600 Silkeborg.

For yderligere information kan kirke- og kulturmedarbejder Helle Hansen kontaktes på tlf. 40 20 21 50. Alle er hjertelig velkomne!

Program for efteråret 2018

Lisbeth Smedegaard Andersen

13. september - Billedsprog i nye salmer

Ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må for­søge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salme­digter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet. Foredraget for­mer sig som en salmesangseftermiddag, hvor vi syn­ger nogle af Lisbeth Smedegaaards salmer, mens hun undervejs fortæller om de tanker, hun gør sig.


Helga og Carsten Kolby Kristiansen

27. september - Historien om Silkeborg Højskole

30 år med unge. Helga og Carsten Kolby Kristian­sen var forstanderpar på Silkeborg Højskole i 28 år. Denne eftermiddag fortæller de om et privi­legeret højskoleliv, hvor det at bo dør om dør med unge mennesker var til glæde og inspiration.


Børge Madsen

11. oktober - Af skade bliver man klog

I maj 1985 fik Børge Madsen som 43-årig en blodprop i hjernen. Han har bl.a. mistet tids­fornemmelsen, er lammet i venstre side og har en svigtende korttidshukommelse. Efter genop­træningen er Børge Madsen begyndt at skabe sig en ny tilværelse med en ny identitet og et nyt indhold. For ligegyldigt hvor meget han håber, så har han ingen chance for at blive rask igen.


Søren Nielsen

1. november - Kunst der vil noget!

Sogne- korshærs- og arresthuspræst Søren Nielsen, fra Holstebro, der også har galleriet Kunstformidlingen.dk fortæller på sin helt igennem subjektive måde om, hvor­for og hvordan Arne Haugen Sørensens kunst er håbs­fyldt og fantastisk.


Jane Oksbjerg

15. november - Min farfars Kina

Jane Oksbjerg fortæller den spændende historie om sine bedsteforældres missionærophold i Manchuriet 1915-1922 og deres møde med et ultrakonservativt samfund. Her troede man på ånder og bragte ofre til sine forfædre og en kvinde måtte ikke uddanne sig, men fik snøret sine fødder ind til halv størrelse. Men de mødte også et sam­fund af åbne og hjertelige mennesker, og de kom til at elske Kina og kineserne.


Anne Kobberø

29. november - Julen i Matador

Vi ser klippet fra julen 1936 i Matador, hvor vi på få minutter får indblik i socialhistorien. På baggrund af det skred, der er sket i juletraditionerne, lærer vi noget om vores egen tid. Om børneopdragelse og synet på de ældre. Vi kommer også omkring ju­letræets historie, julemanden og adventskransen, alt sammen fænomener, som først begynder at gribe om sig fra 30´erne. Og selvfølgelig om Anne Kobberø's julemad, konfekt, småkager og godter.


Lucia

13. december - Adventscafe

Eftermiddagen begynder i sognelokalerne, hvor vi vil følge nogle af kirkecaféens adventstraditioner med bl.a. sang, fortælling og julehygge. Ca. kl. 15 går vi over i kirken, hvor vi vil nyde Teenkorets luciaoptog og en musikandagt under ledelse af or­ganist Karin Viller Hansen.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Læs mere

Vi synger julen ind

11:00 — musikgudstjeneste med julemusik

Familiegudstjeneste

11:00 — v/ Susanne Kolby Rahbek

Julegudstjeneste

13:30 — v/ Anette Kortegaard

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken