Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Kirkehøjskolen

Kirkehøjskolens møder er på skift tilrettelagt af Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne, og er hver gang kl. 10.00 - 12.15 i Medborgerhuset (med mindre andet er nævnt). Pris for morgenkaffe, rundstykker og foredrag: 50 kr.

Strand med tårn

Program for efteråret 2018

Onsdag d. 26. september kl. 10:00:
Claus Skytte, forfatter, foredragsholder og iværksætter:
"Den nye Andelsbevægelse"

Hvordan skal mennesker, robotter og kunstig intelligens deles om fremtidens arbejde?
Under den 4. industrielle revolution forbindes alle mennesker og alle ting med hinanden gennem
internettet.
Ansatte bliver selvstændige erhvervsdrivende med en app som chef. Hjælperne forbigås og
erstattes af kognitiv teknologi.
Deleøkonomi bliver aftalernes internet. Hør om internetiseringen, som forbinder verden og gør
alle produkter til services. og alle mennesker til servicemedarbejdere og freelancere.
Claus Skytte giver overblik over mulighederne og konsekvenserne for fremtidens arbejde.

Onsdag d. 10. oktober kl. 10:00:
Kasper Dalgaard, lektor, Ph.D.:
"Kirkens Kaotiske Kilde"

Før der var en kirke, før der var en kanon og før diskussionerne om den sande tro kostede kristne
livet, var der en kaotisk kogekedel af kristendomme. I dette foredrag dykker vi sammen ned i
denne kedel og ser på hvordan enkeltdelene af teologer, biskopper og kirkefædre bliver forvandlet
til den mere ordnede institution, vi i dag kender som oldkirken. Vi ser på hvilke troskrige og
modstandere, der bekymrer Paulus og de øvrige forfattere til de nytestamentlige skrifter.
Kasper Dalgaard er specialist i den tidlige kirkes skrifter med en ph.d. i Det Ny Testamente som en
slags bevis derfor. Men bag dette skjuler sig en interesse for alle mærkelige og
bemærkelsesværdige tekster fra den fjerne fortid og frem til i dag.

Onsdag d. 24. oktober kl. 10:00:
Professor Finn Thorbjørn Hansen, Ph.D.:
"ind i det ukendte og ud i det åbne"

- om glæden og håbet der følger forundringsevnen
Der er i grunden forskel på at være nysgerrig, undersøgende og så at være undrende. I den
filosofiske undren og forundring, mærker vi, som den danske filosof K.E. Løgstrup skriver, en
ejendommelig taknemmelighed og glæde over at være til. Med undren følger ofte et større
livshåb, fordi vi oplever at komme til verden som på ny.
På Silkeborg regionalhospital og via Silkeborg Kommunes forebyggende hjemmesygepleje har man
over i et års tid arbejdet i et forskningsprojekt om, hvordan undringsværksteder og sokratiske
undringssamtaler kan styrke personalets eksistentielle kommunikation og evne til at "stå i det
åbne" og i undringsfællesskaber med kollegaer, borgere og patienter. Det vil professor Finn
Thorbjørn Hansen fra Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet komme med konkrete
eksempler på.

Onsdag d. 7. november kl. 10:00:
Sognepræst Poul Geil, Alderslyst :
"Gud Fader, den Almægtige og Foranderlige"

Vi bekender troen på Gud Fader, den Almægtige, men er Gud virkelig almægtig? Og er Gud
foranderlig? Det inviterer Poul Geil os i sit foredrag til at overveje, og han fortæller med nedslag
fra Bibelen om den Gud, som lever med i menneskers liv. Den Gud, som berøres og påvirkes og
forandres. Alligevel er Gud op igennem kirkehistorien blevet set som den uberørte, upåvirkelige og
uforanderlige. Hvordan kan det være, og er der i noget af den nyeste teologi et helt andet syn på
Gud?

Onsdag d. 21. november kl. 10:00:
Sygehuspræst Preben Kok, Vejle:
"Slip livet løs".

Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande
på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den
ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu
ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen.
Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Onsdagsfællesskabet

09:30 — i krypten

Læs mere

Bøn i bevægelse

19:00 — kropsbøn i kirken

Læs mere

Orgelkoncert for børn

11:00 — v/ Jette Mogensen

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken