Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Kirkehøjskolen

Kirkehøjskolens møder er på skift tilrettelagt af Alderslyst, Mariehøj og Silkeborg sogne, og er hver gang kl. 10.00 - 12.15 i Medborgerhuset (med mindre andet er nævnt). Pris for morgenkaffe, rundstykker og foredrag: 50 kr.

Strand med tårn

Program for efteråret 2019

 

25. september kl. 10.00: Jakob Nissen, provst i Silkeborg provsti og sognepræst i Mariehøj sogn:
"På traditionens skuldre med hovedet mellem fødderne"
-om Martin A. Hansen

Martin A. Hansen beskæftigede sig gennem hele sit liv med bibelens fortællinger og bibelens univers. Dels går de bibelske fortællinger igen i hans egne fortællinger, som en klangbund, der peger på en gang tilbage og fremad. Dels er det et gennemgående tema i hans forfatterskab, at afklare forholdet mellem kristendom og kunst.
Martin A. Hansen nærmer sig bibelens fortællinger med både frimodighed og respekt. Hans værker er i en konstant vekselvirkning imellem kristendom og kunst, hvor han på en gang er i gæld til det, der gik forud og samtidig har modet og viljen til at se med nye øjne på alt det gamle. Han står - med lån fra et af hans Essays - på traditionens skuldre med hovedet mellem fødderne.

Onsdag den 9. oktober kl. 10.00: Forfatter og foredragsholder Claus Skytte:
"Den nye andelsbevægelse"

Hvordan skal mennesker, robotter og kunstig intelligens deles om fremtidens arbejde?
Under den 4. industrielle revolution forbindes alle mennesker og alle ting med hinanden gennem internettet.
Ansatte bliver selvstændige erhvervsdrivende med en app som chef. Hjælperne forbigås og erstattes af kognitiv teknologi.
Deleøkonomi bliver aftalernes internet. Hør om internetiseringen, som forbinder verden og gør alle produkter til services og alle mennesker til servicemedarbejdere og freelancere. Forfatter og ekspert Claus Skytte giver overblik over mulighederne og konsekvenserne for fremtidens arbejde.

Onsdag den 23. oktober kl. 10.00: Sognepræst Kristian Bøcker, Jelling:
"Synd for begyndere"

Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke måtte spise af kundskabens træ, før Eva spiste af den forbudte frugt og tog Adam med i (synde-)faldet. Måske fordi de ville have magten og æren for sig selv?
Synd har således - ifølge Bibelen - været med altid. Eller nærmere bestemt: Synd er en del af det at være menneske, men hvad er synd?
I sit foredrag dykker sognepræst Kristian Bøcker ned i - nogle af - de bibelske opfattelser af synd. Og prøver at finde en fællesnævner. Og slutter med overvejelser over, om det er noget for et nutidigt, moderne menneske at være en synder? En belastning eller en befrielse? Foredraget bygger på bogen "Synd for begyndere", udgivet oktober 2018 i Bibelselskabets serie "Håndbiblioteket".

Onsdag den 6.november kl. 10.00: Professor Peter Lodberg:
"Tro - tag en tænkepause"

De første kristne ville ikke bede "til" kejseren, men kun "for" kejseren, fordi magten og æren tilhører Gud og ikke mennesker. Derfor beder vi i dag i folkekirkens kirkebøn for dem, der udøver magt i vores samfund: dronningen, regeringen og folketinget. Det er troen, der gør det, og som forhindrer, at vi guddommeliggør mennesker. Peter Lodberg, professor og dr.theol. fra Aarhus Universitet, har skrevet Tænkepausen TRO, og han vil fortælle om troens betydning for magten, æren og meget andet.

Onsdag den 20. november kl. 10.00: Benny Grey Schuster, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter:
"Moderne kirkebyggeri? Hvad kan arkitektur og indretning sige om kirken og tiden?"

Ved mødet med vore nye kirker vil mange tænke, at de slet ikke ligner en kirke. Ofte er grunden nok, at vi opfatter den middelalderlige landsbykirke som den "rigtige" form på en kirkebygning, men sådan har næsten ingen af de små 200 kirker bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud. På den baggrund vil foredraget give et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes ud, og hvad sker der, når vi moderniserer gamle kirker? Hvad er det, kirkernes rum og inventarets placering gør ved os? Kan rum og materialer ikke bare vække følelser i os, men også ligefrem skabe holdninger og meninger? Foredraget vil især gerne rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Læs mere

Kirkecafe

13:30 — Adventscafe

Læs mere

Musikandagt med Lucia-optog

15:00 — efter kirkecafé

Højmesse

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Vi synger julen ind

14:00 — med kirkens kor

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken