Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Krise

- en studiekreds

Krise

Download som pdf

Kriser er en del af livet og viser sig på mange forskellige niveauer både på det personlige, samfundsmæssige og globalt. Der er midt-vejskriser, livskriser, klimakrise, flygtningekriser
og mange andre kriser. Krisen er et brud på det vanlige og derfor kalder den både på frygtog opmærksomhed. For det er skræmmende at slippe det gamle, når noget nyt endnu ikke er blevet til. Mellemrummet kan føles som et sammenbrud og tomrum, men det kan også være et frugtbart mellemrum, der åbner nye muligheder og veje.

PROGRAM

Kl 17. Fælles salme
Postkort - om dagens tema
Fælles tavletanker
17.30 Aftenens hovedoplæg
18.15 Spisepause - Økosuppe og kaffe
18.45 Fælles drøftelse
19.15 Afrunding

Pris for 3 gange 175 kr. - pr. gang 70. kr tilmelding til Peter Leth - peterleth@mail.dk
Betaling ved indgang: mobile pay eller aftalte kontanter.
Tilmeld dig venligst på forhånd pga. disponering af maden.

1/10 Det sårbare mellemrum

Ved praktiserende psykolog Lene Broe
Krisen hører med til at være menneske og danner overgange til det vi mere eller mindre frivilligt og forudsigeligt kastes ud i. Lige fra vi fødes til vi dør. Indenfor psykologien i dag er der bred enighed om, at der er mange måder at sørge og tackle kriser på. Når vi møder et menneske i krise må vi være ydmyge og interesseret i at forstå den enkeltes oplevelser og reaktioner. Oplægget vil have fokus på en forståelse for mennesker i krise - at acceptere, når livet gør ondt og alle de følelser der hører med.

22/10 Fra forbudskultur til påbudskultur

Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge
ved teolog og højskolelærer Christian Hjortkjær
I dag er der meget få ting, som de unge ikke må - men der er utrolig mange ting, de skal. De skal få sig en uddannelse, leve sundt, leve længe, leve lykkeligt, og så skal de først og fremmest være begejstrede og huske at nyde det. Det betyder, at hvad der var 68'ernes frisættelsesprojekt, er blevet den nye generations udmattende krav, et ideal der ikke er selvvalgt, og som derfor afføder skam og utilstrækkelighedsfølelser. Men der er håb, for ungdommen er samtidig dygtigere, mere arbejdsomme og mere opsat på at gøre det godt end generationen før dem. Men det kræver, at vi gamle lærer at tale opbyggeligt til dem.

12/11 Fra en brud til et brud - Søren Kierkegaard og hjemløsheden

ved Peter Aaboe Sørensen, Undervisningsadjunkt Århus
Søren Kierkegaard er i sin tænkning livet igennem optaget af spørgsmålet om, hvad er virkelighed - herunder hvad det vil sige at være menneske. For Kierkegaard er den menneskelige eksistens i stand til at forholde sig til sig selv og verden.
Dette medfører imidlertid også muligheden af et brudfyldt forhold til sig selv og omverdenen. Foredragets hensigt er derfor at belyse menneskets vedvarende udspænding mellem at være hjemme og være hjemløs, og temaer vil være: det æstetiske og det religiøse; lidenskab og forførelse; Mozart og Don Juan; angst og fortvivlelse, fravær og nærvær, tro og glæde.

 

Nogen gange er vores vej som en lige linje - tryg og velkendt og vi går med raske skridt - tillidsfulde og håbefulde, fordi vi har en klar retning og en fornemmelse af, at der ligger mange gode gaver til os undervejs - og måske vigtigst af alt at vi har godt og trygt følgeskab. Når man har det, ja så kan følgeskabet synes vigtigere end målet.
Det er trygt og godt, når livsvejen viser sig på den måde. Andre gange kan man måske overhovedet ikke se en farbar vej, fordi alt er tåget og diset. Og så må man gå meget langsomt eller stå helt stille og bare vente på, at tågen letter, fordi man ikke aner i hvilken retning man skal gå og slet ikke kan se landskabet for sig. Og måske passer den virkelighed der langsomt dukker op slet ikke til det kort man står med i hånden fordi landskabet er forandret eller ukendt. For livet er ikke bare en lige linje, måske snarere en stiplet linje! Lad os følges og stoppe op sammen - nogle aftner!

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Læs mere

Kirkehøjskole

10:00 — Preben Kok, sygehuspræst

Litteraturcafé

10:30 — Josef i Egypten, kap. 4-5

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken