Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Litteraturcafé

"Klassikerne" er et læsefællesskab omkring stor, gammel litteratur, som endnu er værd at læse, men som kan være tung, hvis man læser alene.

Pris: 150 kr. (incl. kaffe og brød hver gang). Vel mødt følgende fredage kl. 10.00 - 11.30 i sognelokalerne!

Der er desværre fyldt op for foråret 2019.

Thomas Mann

Thomas Mann

Hvad Goethe havde tænkt på at gøre, men ikke fik gjort, gjorde Thomas Mann. Da den store familiebibel faldt ned og i faldet åbenbarede Josef-historien, blev dette for Thomas Mann en tilskyndelse til digterisk at udfolde denne bibelhistorie i alle dens facetter. Fra 1926 til 1943 sled han med opgaven. Grundige studier i oldtidens religioner gik forud for skrivearbejdet.

Emnevalget undrede samtidens læseverden. Nazisternes brug af myter havde miskrediteret den slags stof i alle andres øjne. Og Mann var ikke nazist. Hans ærinde var at undersøge selve grundlaget for civilisationen og efterspore et tilværelsens mønster.
Herhjemme var Karen Blixen stort set den første og en tid den eneste, som blev optaget af »Josef og hans brødre«. Hun lod sig inspirere af Manns tanker om en struktur, mytens genkomst.

Spørgsmålet for Thomas Mann var, om mønsteret gentager sig uforandret til alle tider eller kan forbedres, så tilværelsen civiliseres. Er den forfaldslinie, som Mann skildrede i »Buddenbrooks« en naturnødvendighed?

Er handlekraft og åndeligt format hinandens modsætninger? Bl.a. sådanne spørgsmål drøfter Mann i sit hovedværk.

Der er mange gode grunde til at læse »Josef og hans brødre«. Horisonten er vid. Alt efter interesse kan læseren gøre afstikkere til emner som egyptisk religion og Nietzsches filosofi. Men alene genfortællingen af den kendte bibelhistorie er en læseoplevelse af karat. De ca. 50 sider i Bibelen fylder 1601 sider hos Mann.

Josef-historien kaldes en legende, dvs. en opbyggelig fortælling om en forbilledlig person. Helt bogstaveligt betyder legende »noget som bør læses«. »Josef og hans brødre« bør læses. Der bliver bestilt bøger på biblioteket.

Caféen er at finde i Silkeborg Kirkes sognelokaler, og den er åben følgende fredage kl. 10.30 - 12.00.

Download program (pdf)

31. august

Intro. og udlev. af bøger

14. september

»Jakobs historier« kap. 1-3

28. september

»Jakobs historier« kap. 4-7

12. oktober

»Den unge Josef« kap. 1-4

26. oktober

»Den unge Josef« kap. 5-7

9. november

»Josef i Egypten« kap. 1-3

23. november

»Josef i Egypten« kap. 4-5

7. december

»Josef i Egypten« kap. 6-7

11. januar

»Josef Ernæreren« kap. 1-2

25. januar

»Josef Ernæreren« kap.3-5

8. februar

»Josef Ernæreren« kap. 6-7

22. februar , 8. marts, 22. marts og 5. april læses Karen Blixen: Syv fantastiske Fortællinger

Deltagerbetaling: 150 kr. pr. halvår incl. kaffe og brød.
Tilmelding: leifkallesen@gmail.com

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

09:30 — i krypten

Børnekirke

17:00 — v/ Susanne Kolby Rahbek

Læs mere

Kirkecafé

13:00 — Løvspringstur til Klosterlund

Læs mere

Pilgrimsvandring

10:00 — v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken