Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Medlemsskab

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor de bor. Ret til kirkelig betjening omfatter bl.a. retten til at blive viet i kirken og til at blive begravet med bistand af en præst i folkekirken. Medlemmer af folkekirken skal betale kirkeskat.
Kirken skråt forfra

Hvis du ønsket at melde dig ind

Hvis du ønsker at melde dig ind i folkekirken, skal du skrive til den kirkebogsførende præst (Anette Kortegaard - anko@km.dk). Du er også velkommen til at aftale en samtale, hvor I taler om dit ønske.

Hvis du ønsker at melde dig ud

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du sende et brev til kirkekontoret, hvor du skriver at du ønsker at melde dig ud. I brevet skal du oplyse:

  • dit fulde navn
  • din adresse
  • dit CPR-nummer

Husk at underskrive brevet personligt.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Læs mere

Online-andagt Skærtorsdag

10:30 — sognepræst Kirsten Vase fra Linå Kirke

Læs mere

Online-andagt Langfredag

10:30 — Sognepræst Lars Kirkeby fra Hvinningdal Kirke

Læs mere

Online-meditation Påskelørdag

10:30 — Sognepræst Anette Kortegaard fra Silkeborg Kirke

Læs mere

Online-andagt Påskedag

10:30 — Sognepræst Tina Frank fra Balle Kirke

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken