Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Højmessen

Hver søndag fejrer vi i Silkeborg kirke gudstjeneste lige som i alle andre danske folkekirker landet over. Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen. På vores hjemmeside kan du finde oplysninger om klokkeslet, og du kan også se, hvem af vores præster, der prædiker. Du er altid hjertelig velkommen!

I folkekirken afspejler søndagens gudstjeneste (højmessen) forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab. Ordet gudstjeneste er et sammensat ord af ordene gud og tjeneste. Ordet gudstjeneste har en dobbelt betydning: Guds tjeneste for mennesket - og menneskets tjeneste for Gud.  Den nuværende danske højmesse har rødder tilbage til de første kirker, men er præget af både reformationen og af Grundtvig.

Højmessen følger et ret fast forløb (liturgi). Søndagsgudstjenesten er derfor næsten ens i alle danske folkekirker. Teksterne fra bibelen, som bliver brugt under gudstjensten, kan du finde på Bibelselskabets hjemmeside eller du kan finde dem bagest i salmebogen.

Andre gudstjenester

Udover højmessen fejrer vi i Silkeborg kirke mange andre gudstjenester på søndage og på hverdage. Ved disse gudstjenester er vi ikke bundet af højmesseritualet, men kan mere frit sammensætte vores gudstjeneste. Det kan være børne- og familiegudstjenester, gudstjenester med særlige temaer eller aftengudstjeneste. Du kan læse om de aktuelle gudstjenester ud over højmessen her.

Børn er selvfølgelig altid velkomne i kirken. Vi arrangerer børnetræf under prædiken, og børnene har mulighed for sammen med børnetræfferne og forældre at gå over i sognelokalerne, hvor de igennem forskellige aktiviteter møder dages bibeltekst.

Podcast

Har du ikke mulighed for at komme til højmessen, kan du høre prædiken på podcast.

Dåb

Dåben er en naturlig del af gudstjeneste. Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os med sin kærlighed, ånd og tilgivelse. Barnedåb er en festdag for dåbsbarnet, familien og hele menigheden, som her får et nyt medlem. Ved dåben optages vi nemlig i den kristne menighed og bliver Guds barn. Når et lille barn skal døbes samles forældre og faddere rundt om døbefonten, hvor præsten forestår højtideligheden.

Nadver

Efter prædiken fejrer menigheden nadver. Den sidste aften Jesus levede, spiste Jesus et måltid med sine 12 disciple. Det var under dette måltid, at han sagde til dem, at når han om lidt gik bort fra dem, var det for at ofre sig for dem, men han ville opstå igen. Når han var opstået, og de skulle forsamles i troen på ham som Guds søn, skulle de tage brød og vin på samme måde, som de gjorde nu, og spise sammen i hans navn. Når de gjorde det, ville han tage bolig i brødet og vinen, så brødet ville blive til hans krop og vinen til hans blod. Når de spiste brødet og drak vinen, var han således ikke blot til stede hos dem eller iblandt dem men i dem, og kunne skænke dem syndernes forladelse. På den måde er nadveren det sted i gudstjenesten, hvor mennesket først hører, så ser og selv smager, at det hører sammen med Jesus, og hører sammen med medmennesket, fordi alle døbte er en del af ham.

I nadveren er det således Jesus selv, der kommer til stede og forvandler sig for menneskets skyld og siger, de er værd at spise sammen med. Der sker det samme i nadveren under gudstjenesten, som der skete ved Jesus' sidste måltid med sine disciple. Det skete bliver således virkeligt, og når præsten sender nadvergæsterne væk fra alteret, får de at vide, at de har modtaget syndernes forladelse og et pant på, at Gud fortsat vil styrke og opretholde dem. De får også korsets fortegn - opstandelsestegnet - for den hverdag, de skal ud i. Nadveren slutter med en takkebøn, og herefter følger "Den aronitiske velsignelse", der går helt tilbage til Det Gamle Testamente.

Velsignelse

Ordet velsignelse kommer af de to latinske ord: "vel" (godt) og "signum" (tegn), altså et godt tegn. Her ser vi Gud ansigt til ansigt, og modtager hans lys som et tegn på alt det gode, mennesket har lov til at vente sig af Gud ude i livet. Velsignelsen afsluttes ligesom nadveren med korstegnet. Korset som sejrstegn, som livstegn, som tegnet på håb er det sidste kirkegængeren skal have med ud fra gudstjenesten.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Høst- og familiegudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken