Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Menighedsrådet

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet, og dets overordnede opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet varetager den daglige ledelse og har ansvar for kirkebygninger, tjenesteboliger og kirkegård. Menighedsrådet administrerer kirkens økonomi.

Det nye menighedsråd, valgt 15/9-2020, vises nedenfor efter konstituering.

Menighedsrådet er også arbejdsgiver for alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne. Rådet har dertil det overordnede ansvar for det kirkelige liv. Dets opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Menighedsrådet ved Silkeborg kirke består af 10 medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på ledelsen af sognet. Du er altid velkommen til at kontakte medlemmer i menighedsrådet.

Menighedsrådet holder 9-10 møder om året. Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsordener og referater kan ses på kirkekontoret eller rekvireres pr. mail på mala@km.dk

Referater fra de enkelte møder kan også ses ved at klikke på dato (er først tilgængelig efter godkendelse på næstkommende møde).

Mødedatoer i 2017:
24/12/3, 22/3 (fælles med Mariehøj), 23/5, 21/6, 24/8, 26/9, 25/10, 23/11.

Mødedatoer i 2018:
25/1 - 28/2 - 20/3 - 2/5 - 20/65/925/10 - 21/11

Mødedatoer i 2019:

15/1 - 27/2 - 19/3 (fælles med Mariehøj) - 2/5 - 11/6 - 21/8 - 19/9 - 22/10 - 28/11

Mødedatoer i 2020 (kl. 19-22 i sognelokalerne):

21/1 - 26/2 - 19/5 - 16/6 - 26/8 - 17/9 - 20/10 - 26/11

 

Nuværende menighedsråd:

Christian Fischer, formand, Ansvej 35, tlf. 2042 0613 - kontakt
Ove Skovgaard Andersen, næstformand, Ahorns Allé 26, tlf. 2246 7526
Thomas Bonnevie , kasserer, tlf. 5196 7870
Jens Anders Brogaard, kontaktperson, tlf. 4048 9889 (orlov)
Ena Jørgensen Nygaard
Ingrid Mejer Jensen
Henning Graugaard Nielsen
Lars Aagaard Nielsen
Merete Kirkfeldt
Mogens Sterndorf
Jan Hultberg, suppleant
Jørn Lavdal, suppleant

Kirkeværge

Tyge Trads Hansen, kirkeværge, Daltoften 21, tlf. 4015 0860

Udvalg under menighedsrådet

Forretningsudvalg

Formand: Christian Fischer
Næstformand: Ove Skovgaard Andersen

Øvrige medlemmer: Susanne Kolby Rahbek, Thomas Bonnevie og Jens Anders Brogaard

Kirkegårdsudvalg

Henning Nielsen, Morten Sterndorf og Merete Kirkfeldt

Musikudvalg

Karin Viller, Anna Hougaard, Birgit Gade og Thomas Bonnevie

Aktivitetsudvalg

Ena Jørgensen Nygaard, Lars Aagaard, Thomas Bonnevie, Helle Hansen og Susanne Kolby Rahbek

Trivselsudvalg under FU

Jens Anders Brogaard og Susanne Kolby Rahbek

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Læs mere

Aftenkirke

19:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Kirkecafe

13:30 — v/ Claus Jensen

Gudstjeneste

09:30 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken