Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Menighedsrådet

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet, og dets overordnede opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet varetager den daglige ledelse og har ansvar for kirkebygninger, tjenesteboliger og kirkegård. Menighedsrådet administrerer kirkens økonomi.

Kirken bagfra

Menighedsrådet er også arbejdsgiver for alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne. Rådet har dertil det overordnede ansvar for det kirkelige liv. Dets opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Menighedsrådet ved Silkeborg kirke består af 9 medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på ledelsen af sognet. Du er altid velkommen til at kontakte medlemmer i menighedsrådet.

Menighedsrådet holder 9-10 møder om året. Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsordener og referater kan ses på kirkekontoret eller rekvireres pr. mail på mala@km.dk

Mødedatoer i 2017 (kl. 19-22 i sognelokalerne):
24/12/3, 22/3 (fælles med Mariehøj), 23/5, 21/6 (hos Christian), 24/8, 26/9, 25/10, 23/11.

Mødedatoer i 2018:
25/1 - 20/3 (kl. 17-19 + fælles med Mariehøj 19-22) - 2/5 - 20/6 - 21/8 - 27/9 - 25/10 - 21/11

Referater fra de enkelte møder kan ses ved at klikke på dato.

Nuværende menighedsråd:

 

Christian Fischer, formand, Ansvej 35, tlf. 2042 0613
Ove Skovgaard Andersen, næstformand, Ahorns Allé 26, tlf. 8681 1521
Thomas Bonnevie , kasserer, tlf. 5196 7870
Jens Anders Brogaard, kontaktperson, tlf. 4048 9889
Ena Jørgensen Nygaard
Ingrid Mejer Jensen
Henning Graugaard Nielsen
Lars Aagaard Nielsen
Merete Kirkfeldt
Mogens Sterndorf
Martin Nørremark, suppleant
Jan Hultberg, suppleant

 

 

Menighedsrådet 2017

Kirkeværge

Tyge Trads Hansen, kirkeværge, Daltoften 21, tlf. 4015 0860
.

Udvalg under menighedsrådet

Forretningsudvalg

Formand: Christian Fischer
Næstformand: Ove Skovgaard Andersen

Øvrige medlemmer: Susanne Kolby Rahbek, Thomas Bonnevie og Jens Anders Brogaard

Kirkegårdsudvalg

Henning Nielsen, Morten Stjerndorf og Merete Kirkfeldt

Kirkerenoveringsudvalg

Tyge Trads Hansen, Ingrid Mejer Jensen, Anette Kortegaard, Leif Kristiansen, Karin Viller og Thomas Bonnevie

Kommunikationsudvalg

Ulla Berg, Marianne Larsen, Peter Leth, Carsten Fritzemeier, Helle Hansen og Leif Kristiansen

Musikudvalg

Karin Viller, Anna Hougaard, Birgit Gade og Thomas Bonnevie

Aktivitetsudvalg

Helle Hansen og Ove Skovgaard Andersen

Trivselsudvalg under FU

Jens Anders Brogaard og Susanne Kolby Rahbek

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Højmesse

10:00 — v/ Susanne Kolby Rahbek

Rytmisk gudstjeneste

16:00 — v/ Leif Kristiansen

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

09:30 —

Læs mere

Hjertemeditation

19:00 — i kirken

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken