Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Menighedsrådet

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet, og dets overordnede opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet varetager den daglige ledelse og har ansvar for kirkebygninger, tjenesteboliger og kirkegård. Menighedsrådet administrerer kirkens økonomi.

Menighedsrådet er også arbejdsgiver for alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne. Rådet har dertil det overordnede ansvar for det kirkelige liv. Dets opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Menighedsrådet ved Silkeborg kirke består af 10 medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på ledelsen af sognet. Du er altid velkommen til at kontakte medlemmer i menighedsrådet.

Menighedsrådet holder 9-10 møder om året. Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsordener og referater kan ses på kirkekontoret eller rekvireres pr. mail på silkeborg.sogn@km.dk

Referater fra de enkelte møder kan også ses ved at klikke på dato (er først tilgængelig efter godkendelse på næstkommende møde).

Referater i 2020 (kl. 19-22 i sognelokalerne):

21/1 - 26/2 - 19/5 - 16/6 - 26/8 - 17/9 - 20/10 - 26/11 kl. 17.30 - kl. 19.30

Møde datoer i 2021 kl. 19-22 i sognelokalerne, Torvet 10E:

20/1 - 23/2 - 9/3 kl. 17.00 (fælles med Mariehøj) i Mariehøj sognehus - 9/3 kl. 19.00 i Mariehøj sognehus - 20/4 - 18/5 - 15/6 - 17/8 - 21/9 - 26/10 - 16/11

 

Nuværende menighedsråd:

 

Finn Rindom Madsen, formand, tlf. 20 41 71 34
Ove Skovgaard Andersen, næstformand, tlf. 22 46 75 26
Poul Nellemann Andersen, kasserer, 28 72 81 18
Bente Refslund, kontaktperson, tlf. 20 42 05 21
Ena Jørgensen Nygaard
Henning Graugaard Nielsen
Jørgen Tofft Christensen
Mogens Sterndorf
Lilly Pedersen

 

Kirkeværge

Tyge Trads Hansen, kirkeværge, tlf. 4015 0860

 

Udvalg under menighedsrådet

Forretningsudvalg

Formand: Finn Rindom Madsen
Næstformand: Ove Skovgaard Andersen

Øvrige medlemmer: Ena Jørgensen Nygaard, Bente Refslund, Poul Nellemann Andersen og sognepræst Per Rasmussen

Kirkegårdsbestyrelse

Henning Nielsen, Morten Sterndorf og Poul Nellemann Andersen

Musikudvalg

Karin Viller, Anna Hougaard + NN

Aktivitetsudvalg

Helle Sandfeld Kristensen, Per Rasmussen og Susanne Kolby Rahbek + NN

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Høst- og familiegudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken