Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Om udsmykningen

Det nye alterbord, knæfald og alterskranke fra 2017 er blevet finansieret via en indsamling, hvor målet var 1 mio. kr.

STOR tak til alle bidragydere!

Nyt alterparti

I en smuk harmoni

- af formanden for menighedsrådet ved Silkeborg Kirke, Ingrid Mejer Jensen

Der har i mange år været et stærkt ønske om en gennemgribende indvendig renovering af Silkeborg Kirke (indviet i 1877) og Silkeborg Provstiudvalg har givet en bevilling på 15 millioner kroner til opgaven. I den forbindelse opstod ønsket om et nyt alterbord og en fornyelse af knæfald og alterskranke.
Det forhenværende alterparti og alterskranken stammede fra 1941-43.
Kunstneren Peter Brandes, der er kendt for en række kunstneriske udsmykninger af danske og udenlandske kirker, har præsenteret et projekt, som menighedsrådet i fuld enighed har godkendt. Brandes' oplæg med alterbord, knæfald og alterskranke indgår i smuk harmoni med den eksisterende alterprydelse og det gule teglgulv.
Udover alterudsmykningen står Peter Brandes for montering af hjul på den gamle granitdøbefont, så den kan flyttes, når der er behov for gulvplads i arealet foran koret.
Hele den kunstneriske udsmykning kostede én million kroner og det var baggrunden for at en nedsat kunstkomité havde sat sig som mål at skaffe pengene gennem en indsamling.
Renoveringen af Silkeborg Kirke begyndte i starten af april 2016. Arbejdet med udsmykningen tog sin begyndelse i maj med henblik på at kunne være færdig ved genåbningen af kirken 9. april 2017.
For alle bidragydere blev der planlagt et særligt koncertarrangement tirsdag 13. december. Indsamlingen blev "blæst" i gang med en støttekoncert tirsdag den 25. januar 2016, hvor Sankt Johanneslogen MITRA i Silkeborg var arrangør. Lørdag den 19. marts 2016 var der endnu en støttekoncert - en påskekoncert, hvor der var påskefortælling v/ Louise Højlund, samt musik ved Silkeborg Mandskor, Mads Mathias og andre lokale kunstnere.
Y'mens Club Silkeborg og Odd Fellow Logen bidrog i december 2016 ved at betale et koncerthonorar til et sammensat kor af sangere fra Silkeborg Kirkes Ungdomskor og Silkeborg Motetkor.

Det er kirkens hjerte

Kunstneren Peter Brandes skriver blandt andet om sit forslag til den kunstneriske udsmykning af Silkeborg Kirke:
"Der er tale om et nyt alterbord og et nyt smedejernsknæfald indsat i en del af det gamle knæfald.
Kirkens altertavle i udskåret træ og forgyldt forestiller den korsfæstede Kristus omgivet af Jomfru Maria og evangelisten Johannes. Derudover fremstår ligeledes udskåret i træ og forgyldt de 12 apostle.
Arbejdet har i sig en forenkling, som var typisk for perioden i 1920'erne og værket som så udmærker sig ved sin enkelthed og utrolige fine proportionering i forhold til korrummet og alterbordets proportioner.
Første gang man træder ind i kirken fanger ens blik alterdekorationen, som bliver naturligt hele kirkerummets midtpunkt. Det skal det også, for altertavlen og alterbordet er kirkens hjerte, her modtager vi nadvermåltidet og her samles vores tanker om den kærlighed og nåde, som er udtrykt i kristendommens budskab.
Jeg forsøger med mine forslag at skildre et forløb, som fortæller det, som vises i det udskårne kunstværk, nemlig at Kristus dør på korset. Det vil sige knæfaldet i forenklet form viser Kristus knælende i Getsemane Have i det øjeblik, han måske er allermest alene.
I forpartiet, som ses fra kirkerummet, er Han vist knælende foran en sten og et oliventræ. Stenen bliver også offerbordet eller alterbordet, som er bag Ham.
Alterbordet, hvor Kristus bærer på sit kors på vej til Golgatha, udføres i marmorstuk i en lang række af ca. 30 blå nuancer.
Hele påskehistorien er fortalt, fra Getsemane Have til korsfæstelsen og opstandelsen."

Peter Brandes har ved et særligt arrangement for allerede interesserede lørdag 5. marts kl. 11.00 i Silkeborg Kirke redegjort detaljeret for sine tanker bag den kunstneriske udsmykning.  Du kan på kirkens Facebook-side se en video, hvor han og sognepræst Anette Kortegaard fortæller om udsmykningen.

Du kan også se et indslag fra TV2 fra indvielsen 9. april 2017.

Komiteen ...

Komiteen bag den kunstneriske udsmykning af Silkeborg Kirke bestod af:
Sogne- og hospitalspræst Anette Kortegaard (talskvinde).
Formanden for menighedsrådet Ingrid Mejer Jensen (administrator af indsamlingen).
Bankdirektør Leif F. Larsen, Jyske Bank.
Redaktør Aksel Evin Olesen.
Galleriejer Henrik Omme, Galerie Moderne Silkeborg.
Ordførende mester for Frimurerlogen Mitra Silkeborg, statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen.
Overmester for Odd Fellow Logen i Silkeborg, direktør Kurt Nymark.

Regnskab for indsamlingen

Regnskab 1.1.2017-26.4.2017
Regnskab 20.1.2016-31.12.2016
Samlet regnskab 20.1.2016-26.4.2017

Bidragydere

A. og H. Jensen
A. Winther A/S
Agnete Bang
Agnethe og Leif Flemming Larsen
Alderslyst Y's Menette Club
Alderslyst Y's Men's Club
Alice Drewsen
Alm. Dansk Vare-& Industrilotteri
Anette Kortegaard
Anna Marie Bang Trust
Anna Marie Holst Liin
Anne Dichmann
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S
B. Andersen
Bente Hasager
Bente Nørgaard Larsen
Bente og Jørgen Würtz
Bente og Werner Sparsø Pedersen
Bente Pagh
Bente Refslund
Betty og Wigmar Edwart
Birgit Gade og Peter Leth
Birgit Maibom
Birgit og Einar Fajstrup
Birgit og Hans Hjortshøj
Birte og Jørgen Michaelsen
Birthe Nedergaard og Søren Christensen
Bjarne Harboe
Bodil og Søren Grauballe
Bodil og Uffe Gaarde
Bodil Stubdrup
Brill
Britta Riis og Aksel Evin Olesen
Brockstedt-Kaalund Advokater P/S
Børge Andersen
Chr. Mikkelsen
Christian Fischer
Danske Stenhuggerier A/S
Dora Heinze Pedersen
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Edith og Bent Rasmussen
Ejvind Sloth Petersen
Elin og Torben Skrædder Møller
Elisabeth  & H. J. Brill
Ellen og Harry Hvam
Elly og Kirsten Nielsen
Else & Steffen Juul Hansen
Else og Kristian Berthelsen
Else Rahbek Sørenen
Ena og Svend Nygaard
Erik Ejdal
Eskild Eskildsen
Esther Hvilhøj og Knud Jacobsen
FK Møbeldesign A/S
Flex-Data Ekspert Data ApS
Frimurerlogen Mitra (trompetgalla 25.01.2016)
Galerie Moderne Silkeborg
Gerda Madsen
Gerda og Leif Busch
Grete Bjerrehuus  Marie Trads Hansen
Grete Boye
Grete og Claus Pedersen
Grethe Sørensen og Sv. Aa. Skov Kristiansen
Grethe Thomsen og Poul Grud
Gustav Hansen, Murer og Entreprenør A/S
Hanne Stæhr Nielsen
Hanne Stæhr og Clara Levring, c/o Susanne Pedersen
Hedvig Mortensen
Helga Nedergaard
Helle Dourte
Henning Kirkfeldt
Henning Mortensen Silkeborg A/S
Herm. Rasmussen A/S
Inge Louw Pedersen
Inge Nielsen
Inge og Carl Hjorth
Inger & Poul H. Olsen
Inger M. og Thomas Bonnevie
Inger og Peder Eriksen
Inger og Poul H. Olsen
Inger og Thomas Bonnevie
Ingrid Mejer Jensen
Ingrid og Poul Nørgaard
IVISION APS
Jan Møller
Jens Jørgen Zinck
Jens Jørn Lauritsen
Jette Nielsen
Johanne Lyngbye
Johanne og Bent Lyngbye
Johanne og Verner Karkov
John Grosbøl
John Poulsens Eftf. ApS
John Reinholdt Jeppesen
Jyske Bank A/S
Jyske Bank, Vestergade Afdeling
Jyske Banks Almennyttige Fond
Jytte og Jens Anders Brogaard
Jytte og Lars Aagaard
Jytte Ravn Tversted
Jørgen Kjærgaard
Kaja og Poul Christensen
Karen og Ove Skovgaard Andersen
Karen og Søren Laursen
Karin Salling
Kirsten Kjær Laursen
Kirsten og Holger Bitsch Nielsen
Kirsten og Jens Ravn
Kirsten Palludan
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck's Fond
Kunsthandler Willy Ommes Mindefond
Kurt Nymark
Køreskolen Down Town ApS
Leif Freddy Hansen
Lene Dam og Toke Fjølner
Lene og Jørgen Hornbæk
Lene og Torben Larsen
Lis Lundby/Aa. Larsen
Lis og Thue Thuesen
Lise og Poul Kynde
Lizzi Bruun
Lone Knudsen
Lunen-akupunktur
Malernes Andelsforretning
Malthe Knudsen og Sigrid Klarskov Larsen
Maria Eyermann
Marianne Schäfer Johansen
Martha Busks Fond (Silkeborg Kirkes Menighedsråd)
Martin Hjord Nielsen og Claudia Skrædder Møller
Mascot International A/S
Merete Kirkfeldt
Mogens og Ruth Berg Olsen
Morten Skov Mogensen
Møbelhuset Silkeborg A/S
Nana Thorhauge
Natur og Miljøholdet v/Grete Sørensen
Nedergaard, Murermester og Entreprenør ApS
Niels Anton Brændgaard
Ninna Kjær
Odd Fellow Silkeborg
Ole Lund Andersen
Partner Revision, statsautoriser revisionsaktieselskab
Peder Eriksen
Pernille Jacobsen
Poul Bonde Jensen
Poul Munk A/S
Preben Slot & Hroar Hornsved
Preben Sørensen Møller
Resenbro Begravelsesforretning ApS
Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab
Rie Herskind
Rigmor Lund
Rigmor og Ejgil Knudsen
Ritta og Bent Hosbond
Ruth og Mogens Berg Olsen
Salten El ApS
Scantone A/S
Silkeborg Højskole
Silkeborg Kirkegårde/bestyrelsen
Silkeborg Slagteren A/S
Silkeborg Sogns Menighedsråd
Solveig Nielsen
Solveig Sejthen
Sonja Juul
Spar Nord Bank A/S
Spar Nord Fonden
Steen Aggerbeck-Lauritzen
Stjernesalonen v/Lise-Lotte Sneftrup Hostrup
Susanne Kolby Rahbek
Sv. E. og Birthe Simmelsgaard
Svend Erik Møller Nielsen
Svend Hagelskjær
Svostrup Kro
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Tage c/o Marianne Schäfer Johansen
Them Andelsmejeri
Tove Madsen
Tove og Per Lolk-Uldall
Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond
Uffe Gaarde
Ulla og Flemming Berg
Underhuset/Hotel Himmelbjerget
Vibeke og Hans-Werner Mortensen
Villy's Tømrerforretning A/S
Virklund Installationsforretning A/S
VVS-fagmanden Ole K. Hansen A/S
W. Borghus & Søn
Willy Kristensen
Årstiderne Arkitekter P/S
Aase og Ib Amdisen Møller

Bidragydere, der har givet 10.000 kr. eller mere:

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Alderslyst Y's Men's Club
Ole Lund Andersen
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S
Brockstedt-Kaalund Advokater P/S
Den Danske Frimurerorden, Mitra, Silkeborg
Flexdata Exper Data Aps
Jyske Banks Almennyttige Fond
Rigmor og Eigil Knudsen
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck's Fond
Kunsthandler Willy Ommes Mindefond
Arven efter Martha Busk (Silkeborg Kirkes Menighedsråd)
Mascot International A/S (Familien Grosbøl)
Svend Erik Møller Nielsen
Inger og Poul Henrik Olsen
Karin Salling
Spar Nord Fonden
Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Høst- og familiegudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken