Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Om udsmykningen

Det nye alterbord, knæfald og alterskranke er blevet finansieret via en indsamling, hvor målet var 1 mio. kr.

STOR tak til alle bidragydere!

Nyt alterparti

I en smuk harmoni

- af formanden for menighedsrådet ved Silkeborg Kirke, Ingrid Mejer Jensen

Der har i mange år været et stærkt ønske om en gennemgribende indvendig renovering af Silkeborg Kirke (indviet i 1877) og Silkeborg Provstiudvalg har givet en bevilling på 15 millioner kroner til opgaven. I den forbindelse opstod ønsket om et nyt alterbord og en fornyelse af knæfald og alterskranke.
Det forhenværende alterparti og alterskranken stammede fra 1941-43.
Kunstneren Peter Brandes, der er kendt for en række kunstneriske udsmykninger af danske og udenlandske kirker, har præsenteret et projekt, som menighedsrådet i fuld enighed har godkendt. Brandes' oplæg med alterbord, knæfald og alterskranke indgår i smuk harmoni med den eksisterende alterprydelse og det gule teglgulv.
Udover alterudsmykningen står Peter Brandes for montering af hjul på den gamle granitdøbefont, så den kan flyttes, når der er behov for gulvplads i arealet foran koret.
Hele den kunstneriske udsmykning kostede én million kroner og det var baggrunden for at en nedsat kunstkomité havde sat sig som mål at skaffe pengene gennem en indsamling.
Renoveringen af Silkeborg Kirke begyndte i starten af april 2016. Arbejdet med udsmykningen tog sin begyndelse i maj med henblik på at kunne være færdig ved genåbningen af kirken 9. april 2017.
For alle bidragydere blev der planlagt et særligt koncertarrangement tirsdag 13. december. Indsamlingen blev "blæst" i gang med en støttekoncert tirsdag den 25. januar 2016, hvor Sankt Johanneslogen MITRA i Silkeborg var arrangør. Lørdag den 19. marts 2016 var der endnu en støttekoncert - en påskekoncert, hvor der var påskefortælling v/ Louise Højlund, samt musik ved Silkeborg Mandskor, Mads Mathias og andre lokale kunstnere.
Y'mens Club Silkeborg og Odd Fellow Logen bidrog i december 2016 ved at betale et koncerthonorar til et sammensat kor af sangere fra Silkeborg Kirkes Ungdomskor og Silkeborg Motetkor.

Det er kirkens hjerte

Kunstneren Peter Brandes skriver blandt andet om sit forslag til den kunstneriske udsmykning af Silkeborg Kirke:
"Der er tale om et nyt alterbord og et nyt smedejernsknæfald indsat i en del af det gamle knæfald.
Kirkens altertavle i udskåret træ og forgyldt forestiller den korsfæstede Kristus omgivet af Jomfru Maria og evangelisten Johannes. Derudover fremstår ligeledes udskåret i træ og forgyldt de 12 apostle.
Arbejdet har i sig en forenkling, som var typisk for perioden i 1920'erne og værket som så udmærker sig ved sin enkelthed og utrolige fine proportionering i forhold til korrummet og alterbordets proportioner.
Første gang man træder ind i kirken fanger ens blik alterdekorationen, som bliver naturligt hele kirkerummets midtpunkt. Det skal det også, for altertavlen og alterbordet er kirkens hjerte, her modtager vi nadvermåltidet og her samles vores tanker om den kærlighed og nåde, som er udtrykt i kristendommens budskab.
Jeg forsøger med mine forslag at skildre et forløb, som fortæller det, som vises i det udskårne kunstværk, nemlig at Kristus dør på korset. Det vil sige knæfaldet i forenklet form viser Kristus knælende i Getsemane Have i det øjeblik, han måske er allermest alene.
I forpartiet, som ses fra kirkerummet, er Han vist knælende foran en sten og et oliventræ. Stenen bliver også offerbordet eller alterbordet, som er bag Ham.
Alterbordet, hvor Kristus bærer på sit kors på vej til Golgatha, udføres i marmorstuk i en lang række af ca. 30 blå nuancer.
Hele påskehistorien er fortalt, fra Getsemane Have til korsfæstelsen og opstandelsen."

Peter Brandes har ved et særligt arrangement for allerede interesserede lørdag 5. marts kl. 11.00 i Silkeborg Kirke redegjort detaljeret for sine tanker bag den kunstneriske udsmykning.  Du kan på kirkens Facebook-side se en video, hvor han og sognepræst Anette Kortegaard fortæller om udsmykningen.

Komiteen ...

Komiteen bag den kunstneriske udsmykning af Silkeborg Kirke bestod af:
Sogne- og hospitalspræst Anette Kortegaard (talskvinde).
Formanden for menighedsrådet Ingrid Mejer Jensen (administrator af indsamlingen).
Bankdirektør Leif F. Larsen, Jyske Bank.
Redaktør Aksel Evin Olesen.
Galleriejer Henrik Omme, Galerie Moderne Silkeborg.
Ordførende mester for Frimurerlogen Mitra Silkeborg, statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen.
Overmester for Odd Fellow Logen i Silkeborg, direktør Kurt Nymark.

Listen over bidragydere kan ses her

Regnskab for indsamlingen

Regnskab 1.1.2017-26.4.2017
Regnskab 20.1.2016-31.12.2016
Samlet regnskab 20.1.2016-26.4.2017

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Onsdagsfællesskabet

09:30 — i krypten

Læs mere

Bøn i bevægelse

19:00 — kropsbøn i kirken

Læs mere

Orgelkoncert for børn

11:00 — v/ Jette Mogensen

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken