Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Sognet

Silkeborg er en nybyggerby. Før 1845 boede der kun ca. 30 mennesker i området. Da papirfabrikken blev bygget, voksede befolkningstallet langsomt. Men da landevejene blev bedre, og jernbanen kom til, kom der for alvor gang i væksten.

Åben kirke

I 1845 var der meget langt til kirke for de mennesker, der slog sig ned omkring den nyanlagte fabrik, Over en mil at gå til sognekirken i Linå, Senere blev en stue i Silkeborg Hovedgård indrettet som byens første kirke, og digterpræsten J. C. Hostrup flyttede hertil (1856). Men det var først i november 1877, at Silkeborg Kirke stod færdigbygget efter 20 års møjsommeligt arbejde med at skaffe de nødvendige midler.

Kirken er tegnet af den københavnske arkitekt Sibbern. En korskirke i romansk stil, dengang med "åben tagstol", Men ved den omfattende restaurering i 1941-43 blev kirkerummet overhvælvet. Arkitekt Lønborg Jensen stod for dette smukke arbejde, der af en samtidig kollega blev kaldt "genialt".

l 1958 blev Mariehøj Sogn udskilt og Mariehøj Kirke indviet, men den gamle kirke ligger stadig som en hønemor i bymidten, yderligere forskønnet med nyt kobbertag (1967) og nyt gulv af norsk kvartsskifer, nedlagt i forbindelse med 100 års jubilæet 1977. Den har levet med i det meste af byens liv og ligger stadig værdigt og uomgængeligt for det fortravlede menneskes blik.

Du kan læse mere om hvordan kirkelivet opstod i Silkeborg.

Er du i tvivl om du hører til sognet, kan du undersøge det her - eller læse fakta om sognet her

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Høst- og familiegudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken