Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Menighedsrådet

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet, og dets overordnede opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet varetager den daglige ledelse og har ansvar for kirkebygninger, tjenesteboliger og kirkegård. Menighedsrådet administrerer kirkens økonomi.

Kirken forfra

Finn Rindom Madsen

Finn Rindom Madsen, formand

Pramdragerparken 82,

tlf. 2041 7134

Ove Skovgaard Andersen

Ove Skovgaard Andersen, næstformand

tlf. 8681 1521

Poul Nellemann Andersen Poul Nellemann Andersen, kasserer
Bente Refslund

Bente Refslund

kontaktperson

tlf. 20 42 05 21

Ena Jørgensen Nygaard

Ena Jørgensen Nygaard

menighedsrådsmedlem

HGN

Henning Graugaard Nielsen

menighedsrådsmedlem

Jørgen Christensen

Jørgen Tofft Christensen

menighedsrådsmedlem

Mogens Sterndorf

Mogens Sterndorf

menighedsrådsmedlem

Lilly Pedersen

Lilly Pedersen

menighedsrådsmedlem

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Konfirmation

10:30 — v/ Per Rasmussen

Konfirmation

10:00 — v/ Per Rasmussen

Læs mere

Sangaften

19:30 — i kirken

Læs mere

Kirkecafe

13:30 — samvær, kage og kaffe

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken