Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Forklaringsgudstjenester

Velkommen til tre "forklarings-gudstjenester" om højmessen i Silkeborg Kirke.

Download plakat

Hermed inviterer præster og menighedsråd til tre fyraftenssamlinger i Silkeborg Kirke om højmessen og dens historie og teologi. Målgruppen er både konfirmandforældre og "nybegyndere", som måske ikke er helt fortrolig med forløbet af den traditionelle højmesse, som den kan opleves hver søndag formiddag kl. 10 i Silkeborg Kirke. Men det er også for kendere af højmessen, der blot lige vil have en diskussion af, hvorfor vi gør, som vi gør. Mulighed for drøftelse og spørgsmål.

15/11-17 kl. 17.00-18.00: Gudstjenestens indledning og dåben ved sognepræst Anette Kortegaard.
Klokkeringning, præludium, indgangsbøn, salmerne, Kyrie og Gloria, hilsen, kollektbøn, læsning, dåb, trosbekendelse, børnetræf. Hvad er meningen med alt dette?

22/11-17 kl. 17.00-18.00: Prædikenen og gudstjenestens tekster ved sognepræst Leif Kristiansen.
Lektie, epistel og evangelium. 1. og 2. tekstrække: hvorfor er det lige disse tekster, præsten skal prædikes over? Kirkebønnen og den apostoliske velsignelse.

29/11-17 kl. 17.00-18.00: Nadveren og velsignelsen ved sognepræst Susanne Kolby Rahbek.
Salmerne efter gudstjenesten, nadverbøn, indstiftelse og nadvermåltidet. Den aronitiske velsignelse og udgangsbønnen.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Læs mere

Kirkehøjskole

10:00 — v/ Dorthe Kirkegaard Thomsen

Læs mere

Forklarings-gudstjeneste

17:00 — v/ Leif Kristiansen

Litteraturcafé

10:00 — Dostojevskij v/ Leif Kallesen

Højmesse

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken