Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Menigheds- og orienteringsmøde

Onsdag den 19. august er den nye dato for menighedsmødet. Det årlige menighedsmøde afholdes for at sikre åbenhed og skabe interesse for det lokale menighedsrådsarbejde.

Formanden aflægger beretning for årets arbejde i menighedsrådet, kassereren aflægger den økonomiske beretning. Herefter bliver der plads til drøftelse af menighedsrådets prioriteringer i arbejdet.

Som noget nyt bliver der samme aften orienteret om de nye regler for valg af nyt menighedsråd - et valg, der skal foregå i løbet af efteråret 2020, så et nyt menighedsråd er klar til første søndag i advent. Det nye er først og fremmest en Valgforsamling. På Valgforsamlingen, som afholdes 15. september, opstilles der først kandidater til det nye menighedsråd, derefter er der afstemning mellem de opstillede kandidater. Valgresultatet bliver bekendtgjort samme aften og skal senest 8 dage efter offentliggøres. I Silkeborg sogn skal der vælges 9 for en 4-årig periode.

Men kom til menigheds- og orienteringsmøde onsdag den 19. august kl. 19.00 i Silkeborg Sogn, og tænk allerede nu i, om et arbejde i menighedsrådet kunne være noget for dig.

 

Valgforsamling

Tirsdag den 15. september skal der på en valgforsamling vælges det nye menighedsråd for de næste 4 år.
Så vil du have indflydelse på, hvordan det nye menighedsråd kommer til at se ud, er det vigtigt at møde op
denne aften.
Mødet opstiller i fællesskab kandidater til valget. Derefter er der afstemning. Alle med stemmeret kan
afgive i alt 5 stemmer på 5 forskellige kandidater.
Når stemmerne er talt op, skal der opstilles kandidater til stedfortræderposten. Derefter skriftlig
afstemning blandt de opstillede.
Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00 i sognelokalerne ved Silkeborg kirke.

 

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Højmesse

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Læs mere

Menigheds- og orienteringsmøde

19:00 — Orientering om årets menighedsrådsvalg

Højmesse

10:00 — v/ Susanne Kolby Rahbek

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken