Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Menigheds- og orienteringsmøde

Onsdag den 19. august er den nye dato for menighedsmødet. Det årlige menighedsmøde afholdes for at sikre åbenhed og skabe interesse for det lokale menighedsrådsarbejde.

Formanden aflægger beretning for årets arbejde i menighedsrådet, kassereren aflægger den økonomiske beretning. Herefter bliver der plads til drøftelse af menighedsrådets prioriteringer i arbejdet.

Som noget nyt bliver der samme aften orienteret om de nye regler for valg af nyt menighedsråd - et valg, der skal foregå i løbet af efteråret 2020, så et nyt menighedsråd er klar til første søndag i advent. Det nye er først og fremmest en Valgforsamling. På Valgforsamlingen, som afholdes 15. september, opstilles der først kandidater til det nye menighedsråd, derefter er der afstemning mellem de opstillede kandidater. Valgresultatet bliver bekendtgjort samme aften og skal senest 8 dage efter offentliggøres. I Silkeborg sogn skal der vælges 9 for en 4-årig periode.

Men kom til menigheds- og orienteringsmøde onsdag den 19. august kl. 19.00 i Silkeborg Sogn, og tænk allerede nu i, om et arbejde i menighedsrådet kunne være noget for dig.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

2. pinsedag

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

09:30 —

Læs mere

Forårskoncert

19:00 — med kirkens kor

Læs mere

AFLYST Middag på tværs

17:00 — Sommerfest på Vestergade 36

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken