Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Ny formand - nyt menighedsråd - ny tid

Ena Jørgensen Nygaard

Ena Jørgensen Nygaard:

Jeg kommer i Silkeborg Kirke, fordi jeg her finder et kristent fællesskab, hvor man kan mødes til gudstjenester, sociale arrangementer samt koncerter for at høre og samtale om Gud og Jesus Kristus. Kristendommen er grundlaget for mit livssyn. Det giver mig indhold i tilværelsen at tro på en magt, som rækker ud over mig selv. Jeg har været med i menighedsrådet siden 2016. Det er meningsfuldt at være med til at skabe gode rammer for arbejdet i og ud fra kirken, hvor det kristne budskab skal fortælles og gives videre til børn, unge, voksne og ældre på forskellige måder gennem ord, musik og handling. Silkeborg Kirke har en særlig opgave, fordi den ligger midt i byens centrum. Den skal være synlig, og vise at man har noget vigtigt at sige mennesker. Jeg er kontaktperson til Kirkeværgen og sidder i planlægningsgruppe dels for Kirkecafé og Kirkehøjskole. Desuden er jeg kirkens repræsentant i Kirkens Korshær i byen.

Bente Refslund
Bente Refslund:
Jeg er her som en del af den brede Folkekirke og for at stille mine erfaringer med at udvikle arbejdspladser og ansatte til rådighed. Det giver stor mening - i hvert fald for mig.
Opgave: Kontaktperson

HGN Henning Gravgaard Nielsen:

Jeg var med til at ansætte Per Rasmussen som sognepræst og vil gerne støtte op om hans arbejde. Jeg er næstformand og kirkegårdsværge for Silkeborg Kirkegårde.
Finn Rindom Madsen

Finn Rindom Madsen:

Jeg bor lidt nord for Silkeborg, og er således sognebåndsløser til Silkeborg Sogn. Nu er jeg færdig med arbejdslivet, som på baggrund af en uddannelse som antropolog fra Aarhus Universitet, har bragt mig rundt i den danske museumsverden med to lederstillinger, og en længere periode som regional kulturkonsulent i Region Nordjylland. Gennem mit liv er jeg kommet i de kirker, hvor jeg grundet arbejde har boet - og helt tilbage i 1983 startede jeg faktisk på religion/teologi på Aarhus Universitet, men endte med at vælge den antropologiske vej. Teologi for lægfolk har i mange år stået højt på ønskesedlen, og nu er jeg i gang med andet år. Det foregår på Diakonhøjskolen i Aarhus. I min tid i Nordjylland har opstarten af Nordjysk Pilgrimsforening været en stor inspirationskilde for mig, inklusiv to pilgrimsrejser til Vadstena i Sverige, og to til Israel/Jordan. Jeg længes umådeligt mod den tid, hvor vi igen kan mødes i menighedsrådet - det sidste møde der blev holdt fysisk var 28/12 2020, hvor konstitueringen fandt sted. Man kan fristes til at sige, at det føles som at være virtuel formand for et menighedsråd. Men jeg glæder mig usigeligt til, at vi kan mødes igen, og begynde at være kirke i en normal verden. Kirken har så meget at byde på - men vil nok også komme "ud på den anden side af coronaen" med en masse nye tanker og refleksioner.

Jørgen Christensen

Jørgen Christensen:

I de sidste 20 år kommet i Silkeborg kirke, og har haft flere forskellige frivillige opgaver for kirken. Nu syntes jeg, at tiden var til at bruge nogle kræfter i menighedsrådsarbejdet. Jeg er menigt medlem og er med i præstegårdsudvalget. Desuden er jeg med til at streame gudstjenester på Facebook og optage prædikerne, så de kan lægges på vores hjemmeside som podcasts. Jeg vil gerne arbejde for, at endnu flere får øjnene op for værdien af, at hører Guds ord i vores smukke kirke. Jeg kom til verden i 1969. Nu er jeg godt gift med Linda og sammen har vi to børn. Jeg arbejder for Krifa i Aaarhus som specialkonsulent. I min fritid kan jeg godt lide at løbe en tur. Desuden kommer jeg i Indre Mission her i Silkeborg, hvor jeg har forskellige frivillige opgaver. Jeg har tidligere været med til at arrangere sommerlejre for børn på Kjelsø lejren.

Lilly Pedersen

Lilly Pedersen:

Jeg er lærer på Midtjyllands kristne Friskole i Herning. Jeg flyttede til Silkeborg i 1999 for tage læreruddannelsen og bor i dag i Lysbro. Jeg er glad for at være en del af Silkeborg kirke. Jeg sætter stor pris på højmessen og er også med i udvalget for de rytmiske gudstjenester, som jeg også er glad for at deltage i. Jeg er optaget af menighedens liv og vækst og vil gerne bære med til, at evangeliet om Jesus forkyndes fra kirken på Torvet i Silkeborg. Derfor har jeg også sagt ja til at være med i menighedsrådet, hvor jeg er menigt medlem.

Mogens Sterndorf Mogens Sterndorf:

Jeg er med i menighedsrådet i fordi Silkeborg Kirke er et spændende sogn at være en del af. Fordi det aldrig er kedeligt at være til gudstjeneste, der sker altid noget spændende.
Ove Skovgaard Andersen

Ove Skovgaard Andersen:

Jeg blev for en del år siden opfordret til at stille op til menighedsrådsvalg. Jeg sagde ja til opfordringen, fordi jeg kan se, at der er nogen der skal gøre et arbejde i et menighedsråd. Det arbejde består af mange ting, men opgaverne kan samles i at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst. Kirken er til alle tider - også i vores tid - en vigtig røst ind i tiden.Jeg er valgt til næstformand og dermed er jeg med i forretningsudvalget. Jeg er med i et bygningsudvalg, der skal være med til det årlige syn af vores bygninger, og så er jeg formand for valgbestyrelsen, der først skal i arbejde til valget om næsten 4 år.

Poul Nellemann Andersen

Poul Nellemann Andersen:

Jeg bor i Silkeborg midtby. Har igennem flere år regelmæssigt deltaget i højmessen i Silkeborg Kirke og deltaget i forskellige arrangementer i sognet. Blev opfordret til at opstille til menighedsrådet og på den måde være den del af "maskinrummet" i sognet. Er valgt som kasserer for menighedsrådet og er desuden i bestyrelsen for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium samt i bestyrelsen for Det Fælles Regnskabskontor.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Læs mere

Nadvergudstjeneste

17:00 — v/ Susanne Kolby Rahbek

Gudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Rytmisk gudstjeneste

16:00 — v/ Per Rasmussen

Læs mere

Kirkecafe - AFLYST

13:30 — v/ Astrid Munck

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken