Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Ny præst søges

Sogne- og arresthuspræst søges til Silkeborg Sogn

Download denne beskrivelse - download embedsbeskrivelse

En stilling som sogne- og arresthuspræst på fuld tid er ledig til besættelse. Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldig og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv med en aktiv menighed. Den nye præst vil være en af tre præster ved kirken, som hver har en særlig funktion som sygehuspræst, arresthuspræst og Kirkens Korshærspræst.

Stillingen er en tjenestemandsstilling med bopælspligt.

Vi ønsker os en sognepræst der

Vi tilbyder

Gode kollegaer og et godt samarbejdsklima, hvor der er god mulighed for at sætte sit præg på arbejdet. En af præsterne fungerer desuden som daglig leder på arbejdspladsen.

Aktuelt har vi fire konfirmandhold, minikonfirmander, børnegudstjeneste, kirkecafé, forskellige studiekredse, dåbsoplæring af nye kristne, tværkulturelt arbejde, et stort korps af frivillige, et engageret korarbejde.

Kirken og orglet er renoveret i 2017.

Yderligere oplysninger om stillingen

Se kirkens hjemmeside: www.silkeborg-kirke.dk

Kontakt: formand Christian Fischer tlf. 20420613

Eller næstformand Ove Skovgaard Andersen tlf. 22467526

Ansøgning stiles til:

Kirkeministeriet, men sendes til:

Biskoppen over Aarhus Stift,
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

Eller på mail: kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest 04.06.18 kl. 15.00

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Højmesse

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Onsdagsfællesskabet

09:30 — i krypten

Højmesse

10:00 — v/ Allan Graugaard

Læs mere

Vandring med Kristuskransen

19:00 — vi mødes i kirken

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken