Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Persondataforordning

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. - februar 2019

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Silkeborg Sogns Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Silkeborg Sogns Menighedsråd
Vestergade 100
8600 Silkeborg, Danmark
CVR-nr.: 35528210

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

. På e-mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk
. På telefon: 33923390
. Ved brev: Kirkeministeriet, att. "databeskyttelsesrådgiver", Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger samt kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger, dog kun i det omfang du selv giver tydeligt samtykke hertil og selv indtaster informationer: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. cpr.nr. Det vil typisk være i forbindelse med tilmeldinger til forskellige forløb eller arrangementer (undervisningsforløb, sognearrangementer m.m.)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

. Vi behandler dine personoplysninger i henhold til de lovhjemlede opgaver, der er tillagt menighedsrådet, som myndighedsudøvende i medfør af den kirkelige lovgivning.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Det samme gælder offentliggørelse på hjemmeside eller lignende.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i sikrede og fortrolige IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil gemme oplysningerne om dig så længe, der er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig beror på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Kontakt: Silkeborg Kirkekontor 86 82 08 79 - Mailadresse: silkeborg.sogn@km.dk

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Høst- og familiegudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken