Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Evangelisk Luthersk

Den Danske Folkekirke er en evangelisk-luthersk kirke. Det vil sige, at den først og fremmest bygger på det kristne evangelium om Jesus Kristus, og dernæst at den er protestantisk.

At være protestant vil i den kristne terminologi sige, at vores kirkes bekendelsesgrundlag er blevet til på baggrund af tankerne fra den tyske teolog, Martin Luther (1483-1546), der protesterede mod grundliggende ting inden for den katolske middelalderkirke. I 1500-tallet løsrev mange af de nordeuropæiske konge- og fyrstedømmer sig fra den romersk-katolske kirke, og her fulgte Danmark og den daværende konge, Christian d. 3., med.

Luthers tanker er mange og omfattende, men hans hovedanliggende gik ud på, at alle mennesker står ansigt til ansigt med Gud. Vejen til troen på Kristus, frelsen og det evige liv afhænger ikke af det enkelte menneskes bedrifter, dets forhold til kirken eller andre instanser. Bibelens ord og troen på Kristus er alene vejen til Gud.

Bibelen er kirkens vigtigste skrift. Desuden har folkekirken en række bekendelsesskrifter, som kort og præcist beskriver troens centrale indhold. Alle vore bekendelsesskrifter er tekster, formuleret af mennesker, der skal hjælpe mennesker til at forstå troens indhold.

 

Folkekirkens bekendelsesskrifter

 

Luthers Lille Katekismus

Luthers lille Katekismus udkom første gang i 1529, altså under reformationen. Skriftet er Luthers sammenfatning af den kristne tro og lære udlagt for almindelige mennesker. Læs Luthers Lille Katekismus

 

Den augsburgske Bekendelse

Den augsburgske Bekendelse blev skrevet af reformatoren Philip Melanchton og forelagt kejseren i 1530. Bekendelsen kendes også som Confessio Augustana (CA). Den augsburgske Bekendelse er den lutherske kirkes teologi udtryk i en række korte artikler.

 

Den athanasianske Trosbekendelse

Den athanasianske Trosbekendelse er skrevet ca. år 435. Bekendelsen blev skrevet efter stridigheder om den rette forståelse af treenigheden.

 

Den nikænske Trosbekendelse

Den nikænske Trosbekendelse stammer fra det første kirkemøde i år 325, hvor kirkeledere fra hele den kristne verden formulerede en fælles bekendelse, som alle kristne kirker kunne tilslutte sig. Folkekirkens gudstjenesteordning giver mulighed for at bruge Den nikænske Trosbekendelse i højmessen i stedet for Den apostolske Trosbekendelse.

 

Den apostolske Trosbekendelse

Den apostolske Trosbekendelse er folkekirkens ældste bekendelsesskrift. Den indgik formentligt i oldkirkens dåbsundervisning og dåbsliturgi. Bekendelsen anvendes ved folkekirkens gudstjenester og i forbindelse med dåb og konfirmation.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Høst- og familiegudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken