Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Folkets kirke

Folkekirken er folkets kirke. Det betyder, at det er medlemmerne, der bestemmer over kirkens arbejde.

Folkekirken er inddelt i 10 stifter, som er inddelt i ca. 100 provstier og herunder igen omkring 2100 sogne. Silkeborg Sogn er en del af Silkeborg Provsti som hører til Århus Stift.

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet, og dets overordnede opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Som medlem af folkekirken har man mulighed for at bruge kirken til dåb, bryllup og begravelse - og selvfølgelig til gudstjeneste og til at være en del af den kristne menighed i det sogn, hvor man bor. Som medlem betaler man medlemsbidrag, som opkræves via skattebilletten og derfor kaldes kirkeskat.

Selvom man er blevet døbt og altså er medlem af folkekirken, kan man godt senere beslutte sig for at melde sig ud. Det gør man ved at udfylde nogle papirer på kirkekontoret.

Til hver kirke er der ansat en eller flere præster. Det er præsten, der leder gudstjenesten om søndagen, og som står for bryllupper og begravelser. Det er også præsten, man skal tale med, når man ønsker dåb, bryllup eller begravelse i kirken. Man har mulighed for at tale med præsten, hvis man ønsker at drøfte nogle spørgsmål med ham eller hende, eller hvis man har en svær situation, som man gerne vil dele med nogen. Præster har pligt til aldrig at fortælle om de samtaler, de har haft med mennesker, der kommer til dem.

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Læs mere

Online-andagt Skærtorsdag

10:30 — sognepræst Kirsten Vase fra Linå Kirke

Læs mere

Online-andagt Langfredag

10:30 — Sognepræst Lars Kirkeby fra Hvinningdal Kirke

Læs mere

Online-meditation Påskelørdag

10:30 — Sognepræst Anette Kortegaard fra Silkeborg Kirke

Læs mere

Online-andagt Påskedag

10:30 — Sognepræst Tina Frank fra Balle Kirke

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken