Silkeborg Kirke

Til tro, til liv, til hver dag

Del siden

Trosbekendelsen

Ved enhver højmesse lyder den apostolske trosbekendelse, som er en kort tekst om troens indhold.

Hvad er trosbekendelsen?

Den apostolske trosbekendelse er folkekirkens ældste bekendelsesskrift og stammer formentligt fra oldkirkens dåbsundervisning og dåbsliturgi.

Vi bekender troen på den treenige Gud, som er Gud Fader, Søn og Helligånd. Det betyder ikke, at vi tror på tre guder, men at Gud har tre ansigter. Han er skaberen, frelseren og ånden i verden.

Den apostolske trosbekendelse er desuden den bekendelse man i dåben svarer ja til. Det er et ja til dels forsagelsen af Djævelen og alt ondt, og dels troen på den treenige Gud; Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. På den måde er alle døbte i Den Danske Folkekirke døbt til én og samme tro.

 

Vi forsager Djævelen 
og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, 
himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet, 
nedfaret til dødsriget, 
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels, 
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, 
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, 
den hellige, almindelige kirke, 
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen

Hør en prædiken

Hør prædiken som podcast

En del af søndagens prædikener bliver optaget og udgives efterfølgende som podcast. Det giver dig mulighed for at høre og genhøre dem hjemme i ro og mag.

Gå til Podcast-arkiv

Livet i Kirken

Det sker

Høst- og familiegudstjeneste

10:00 — v/ Anette Kortegaard

Læs mere

Onsdagsfællesskabet

10:00 —

Højmesse

10:00 — v/ Per Rasmussen

Sansegudstjeneste

15:00 — v/ Per Rasmussen

Gå til kalenderen

Præsterne i kirken